Atpakaļ

G0207 Lauksaimniecība Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. Dārz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lop-Lopkopība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ6126 Zirgu audzēšana B Lekcija
Lop a.prg.
05.09.2022-02.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
05.09.2022-16.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
24.10.2022-30.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
21.11.2022-18.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Vircava Ilze
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
17.10.2022-23.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.10.2022-13.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
14.11.2022-20.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ6134 Dārzeņkopības zinātne B Lekcija
Dārz a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs. Daļa nodarbību notiks 105. telpā, Pilī, Lielā iela 2.
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 LauZ6126 Zirgu audzēšana B Lekcija
Lop a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
05.09.2022-16.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
24.10.2022-30.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
21.11.2022-18.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Vircava Ilze
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
17.10.2022-23.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.10.2022-13.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
14.11.2022-20.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5126 Laukaugi I B Lekcija
Lauk a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6134 Dārzeņkopības zinātne B Lekcija
Dārz a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs. Daļa nodarbību notiks 105. telpā, Pilī, Lielā iela 2.
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
10.30-11.15 LauZ4083 Ievads populāciju ģenētikā B Lekcija
Lop a.prg.
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
05.09.2022-16.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
24.10.2022-30.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
21.11.2022-18.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Vircava Ilze
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
17.10.2022-23.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.10.2022-13.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
14.11.2022-20.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5126 Laukaugi I B Lekcija
Lauk a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6134 Dārzeņkopības zinātne B Lekcija
Dārz a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs. Daļa nodarbību notiks 105. telpā, Pilī, Lielā iela 2.
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
11.30-12.15 LauZ4083 Ievads populāciju ģenētikā B Prakt.darbi
Lop a.prg.
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
05.09.2022-16.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
24.10.2022-30.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
21.11.2022-18.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Vircava Ilze
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
17.10.2022-23.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
31.10.2022-13.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Erdberga Ieva
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6115 Augsnes, augu analīze B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
14.11.2022-20.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5126 Laukaugi I B Lekcija
Lauk a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6134 Dārzeņkopības zinātne B Lekcija
Dārz a.prg.
05.09.2022-09.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs. Daļa nodarbību notiks 105. telpā, Pilī, Lielā iela 2.
Sivicka Irina
Dārzk.lab.. aud. (. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6134 Dārzeņkopības zinātne B Lekcija
Dārz a.prg.
10.10.2022-25.12.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
12.30-13.15 LauZ5162 Piena ražošanas tehnoloģija B Lekcija
Lop a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Ruska Diāna
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5126 Laukaugi I B Lekcija
Lauk a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6134 Dārzeņkopības zinātne B Lekcija
Dārz a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
13.30-14.15 LauZ5162 Piena ražošanas tehnoloģija B Lekcija
Lop a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Ruska Diāna
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6137 Kultūraugu kaitēkļi un patogēni B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
05.09.2022-06.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Bankina Biruta
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6137 Kultūraugu kaitēkļi un patogēni B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
07.11.2022-18.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5142 Augu ekofizioloģija B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
14.30-15.15 LauZ5162 Piena ražošanas tehnoloģija B Lekcija
Lop a.prg.
Lekcija/Praktiskais darbs.
Ruska Diāna
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6137 Kultūraugu kaitēkļi un patogēni B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
05.09.2022-06.11.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Bankina Biruta
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6137 Kultūraugu kaitēkļi un patogēni B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
07.11.2022-18.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5142 Augu ekofizioloģija B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
15.30-16.15 LauZ5161 Gaļas ražošanas tehnoloģija B Lekcija
Lop a.prg.
05.09.2022-25.09.2022
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5161 Gaļas ražošanas tehnoloģija B Lekcija
Lop a.prg.
26.09.2022-06.11.2022
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5161 Gaļas ražošanas tehnoloģija B Lekcija
Lop a.prg.
07.11.2022-27.11.2022
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6137 Kultūraugu kaitēkļi un patogēni B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
05.09.2022-16.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Bankina Biruta
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6137 Kultūraugu kaitēkļi un patogēni B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
17.10.2022-18.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5142 Augu ekofizioloģija B Prakt.darbi
Lauk, Dārz a.prg.
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
16.30-17.15 LauZ5161 Gaļas ražošanas tehnoloģija B Prakt.darbi
Lop a.prg.
05.09.2022-25.09.2022
Degola Lilija
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5161 Gaļas ražošanas tehnoloģija B Prakt.darbi
Lop a.prg.
26.09.2022-06.11.2022
Kairiša Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ5161 Gaļas ražošanas tehnoloģija B Prakt.darbi
Lop a.prg.
07.11.2022-27.11.2022
Nolberga-Trūpa Aiga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ6137 Kultūraugu kaitēkļi un patogēni B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
05.09.2022-16.10.2022
Lekcija/Praktiskais darbs.
Bankina Biruta
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ6137 Kultūraugu kaitēkļi un patogēni B Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
17.10.2022-18.12.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Gailis Jānis
2. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
LauZ5142 Augu ekofizioloģija B Prakt.darbi
Lauk, Dārz a.prg.
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
17.30-18.15 LauZ5142 Augu ekofizioloģija B Lab.darbi
Lauk, Dārz a.prg.
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1