Atpakaļ

G0326 Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
02.03.2022
Pundurs Einārs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
02.03.2022
Pundurs Einārs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
02.03.2022
Pundurs Einārs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
02.03.2022
Pundurs Einārs
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
11.03.2022
Pundurs Einārs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
11.03.2022
Pundurs Einārs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
11.03.2022
Pundurs Einārs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi5032 Ugunsdrošība (normatīvi) Bb Lekcija
09.03.2022
Buiķis Valentīns
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3034 Ēku ugunsdrošība Bb Lekcija
04.03.2022
Buiķis Valentīns
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
11.03.2022
Pundurs Einārs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
11.03.2022
Pundurs Einārs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bb Lekcija
11.03.2022
Pundurs Einārs
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
19.30-20.15 BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
20.30-21.15 BūvZ3122 Būvprojektu vadība Bb Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19