Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Sanāksme Nepilna laika 1.kursa studentiem 31.01.2022 plkst. 09:30, 224. telpā Jelgavas pilī, Dekāne Dace Siliņa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2022
Gailis Jānis
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
21.03.2022
Gailis Jānis
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
08.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
22.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti 224. aud., Pils, Lielā iela 2
Indriksons Aigars
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
03.02.2022
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
10.02.2022
Nodarbība notiks attālināti.
Alsiņa Ina

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2022
Gailis Jānis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
04.02.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
18.03.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
07.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2022
Gailis Jānis
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
21.03.2022
Gailis Jānis
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
08.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
22.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
23.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti 224. aud., Pils, Lielā iela 2
Indriksons Aigars
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
03.02.2022
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
10.02.2022
Nodarbība notiks attālināti.
Alsiņa Ina

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2022
Gailis Jānis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
04.02.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
18.03.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
10.30-11.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
31.01.2022
07.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2022
Gailis Jānis
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
21.03.2022
Gailis Jānis
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
08.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
22.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
23.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
03.02.2022
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
10.02.2022
Nodarbība notiks attālināti.
Alsiņa Ina

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2022
Gailis Jānis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
04.02.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
18.03.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
11.30-12.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
31.01.2022
07.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2022
Gailis Jānis
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
21.03.2022
Gailis Jānis
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
08.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Eksāmens
22.03.2022
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
23.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
03.02.2022
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
10.02.2022
Nodarbība notiks attālināti.
Alsiņa Ina

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
17.03.2022
Gailis Jānis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
04.02.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
18.03.2022
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
12.30-13.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
31.01.2022
07.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
14.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
01.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Indriksons Aigars

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti 224. aud., Pils, Lielā iela 2
Indriksons Aigars

Biol1001 Botānika Bt Eksāmens
22.03.2022
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
23.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
03.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
10.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Indriksons Aigars

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
17.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
04.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
18.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti zāle aud., Strazdu iela 1
Indriksons Aigars
13.30-14.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
31.01.2022
07.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
14.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
01.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Indriksons Aigars

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti 224. aud., Pils, Lielā iela 2
Indriksons Aigars

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
22.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
23.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
03.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
10.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Indriksons Aigars

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
17.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
04.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
18.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti zāle aud., Strazdu iela 1
Indriksons Aigars
14.30-15.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
31.01.2022
07.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
14.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
01.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Indriksons Aigars

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
22.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
23.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
03.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
10.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Indriksons Aigars

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
17.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
04.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
31.01.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
14.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
22.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
09.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
02.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Cinkmanis Ingmārs

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
23.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Cinkmanis Ingmārs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
10.02.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs. Nodarbība notiks attālināti.
Indriksons Aigars
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
04.02.2022
Orlova Irina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
15.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
22.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
16.03.2022
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5