Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses Uznd-Biznesa procesu vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
12.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4087 Kontrole un revīzija B Ieskaite ar atzīmi
26.02.2022
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
05.02.2022
19.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
12.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
26.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
05.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
12.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
19.02.2022
26.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Eksāmens
25.02.2022
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
11.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
05.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
12.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
19.02.2022
26.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Eksāmens
25.02.2022
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2022
11.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
05.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
19.02.2022
26.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2022
11.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
05.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
19.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Eksāmens
Uznd a.prg.
26.02.2022
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
18.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2022
11.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
05.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
19.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
04.02.2022
11.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
18.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
12.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
05.02.2022
lekc./pr.d.
Jankova Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
25.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
11.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
18.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
11.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
18.02.2022
25.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
11.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
18.02.2022
25.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon4087 Kontrole un revīzija B Lekcija
04.02.2022
lekc./pr/d.
Pētersone Ingrīda
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3049 Uzņēmuma finanses A Lekcija
11.02.2022
lekc./pr/d.
Apsīte Evita
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3061 Komercdarījumi B Lekcija
Uznd a.prg.
25.02.2022
lekc./pr.d.
Lazdiņš Andrejs
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18