Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1g 2g
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
Soopa Aino
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
Zvirgzdiņa Līga
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
1.ned.
Soopa Aino
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Prakt.darbi
1g gr.
2.ned.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
1g gr.
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Prakt.darbi
1g gr.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Lekcija
Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
1g gr.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Prakt.darbi
1g gr.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
1g gr.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Prakt.darbi
1g gr.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3108 Tirgzinība A Prakt.darbi
1g gr.
Tihankova Tatjana
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Prakt.darbi
1g gr.
Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3108 Tirgzinība A Prakt.darbi
1g gr.
Tihankova Tatjana
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Prakt.darbi
1g gr.
Lēnerts Arnis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18