Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
24.09.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
01.10.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
08.10.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
25.09.2019
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
09.10.2019
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
28.09.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
12.10.2019
Jaundāldere Laura
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
24.09.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
01.10.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
08.10.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
25.09.2019
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
09.10.2019
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
28.09.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
12.10.2019
Jaundāldere Laura
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
24.09.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
01.10.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
08.10.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
25.09.2019
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3076 Ražošanas organizācija un vadība Bp Konsultācija
02.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
09.10.2019
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
28.09.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
12.10.2019
Jaundāldere Laura
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
24.09.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
01.10.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
08.10.2019
Īriste Sandra
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
25.09.2019
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ3076 Ražošanas organizācija un vadība Bp Konsultācija
02.10.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
09.10.2019
Kirila Kitija
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
28.09.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
12.10.2019
Jaundāldere Laura
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
28.09.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
12.10.2019
Jaundāldere Laura
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
30.09.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
07.10.2019
Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
23.09.2019
Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
24.09.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
01.10.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
08.10.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
09.10.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
25.09.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
02.10.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
28.09.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
12.10.2019
Jaundāldere Laura
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
30.09.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
07.10.2019
Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
23.09.2019
Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
24.09.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
01.10.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
08.10.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
09.10.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
25.09.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
02.10.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
28.09.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
12.10.2019
Jaundāldere Laura
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
30.09.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
07.10.2019
Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
23.09.2019
Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
24.09.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
01.10.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
08.10.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
09.10.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
25.09.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
02.10.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Lekcija
28.09.2019
Jaundāldere Laura
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4027 Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība Bp Prakt.darbi
12.10.2019
Jaundāldere Laura
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
30.09.2019
Beitāne Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
07.10.2019
Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
23.09.2019
Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
24.09.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Lekcija
01.10.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4054 Loģistika viesmīlībā Bp Prakt.darbi
08.10.2019
Beitāne Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
09.10.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Lekcija
25.09.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi2030 Komunikācija viesmīlībā Bp Prakt.darbi
02.10.2019
Īriste Sandra
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2