Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
3-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
12.09.2019
Kārkliņa Daina
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lab.darbi
03.10.2019
Ciproviča Inga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
23.09.2019
Zvirbule Andra
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
11.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
18.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
25.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
02.10.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
12.09.2019
Kārkliņa Daina
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lab.darbi
03.10.2019
Ciproviča Inga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Prakt.darbi
27.09.2019
Zvirbule Andra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
23.09.2019
Zvirbule Andra
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lekcija
10.09.2019
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lekcija
17.09.2019
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lekcija
24.09.2019
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
11.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
18.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
25.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
02.10.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
12.09.2019
Kārkliņa Daina
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lab.darbi
03.10.2019
Ciproviča Inga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Prakt.darbi
27.09.2019
Zvirbule Andra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
23.09.2019
Zvirbule Andra
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lekcija
10.09.2019
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lekcija
17.09.2019
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lekcija
24.09.2019
Grāmatiņa Ilze
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
11.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
18.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
25.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
02.10.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
12.09.2019
Kārkliņa Daina
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lekcija
26.09.2019
Grāmatiņa Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lab.darbi
03.10.2019
Ciproviča Inga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Prakt.darbi
27.09.2019
Zvirbule Andra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
09.09.2019
Zagorska Jeļena
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
16.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
23.09.2019
Zvirbule Andra
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
10.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
17.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Ieskaite
24.09.2019
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
11.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
18.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
25.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
02.10.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
12.09.2019
Kārkliņa Daina
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lekcija
26.09.2019
Grāmatiņa Ilze
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
03.10.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Prakt.darbi
27.09.2019
Zvirbule Andra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
09.09.2019
Zagorska Jeļena
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
16.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
23.09.2019
Zvirbule Andra
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
10.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
17.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Ieskaite
24.09.2019
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
11.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
18.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
25.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
02.10.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lekcija
12.09.2019
Kārkliņa Daina
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
03.10.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Prakt.darbi
27.09.2019
Zvirbule Andra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
09.09.2019
Zagorska Jeļena
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
16.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
23.09.2019
Zvirbule Andra
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
10.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
17.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
02.10.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde Bp Lab.darbi
25.09.2019
Grāmatiņa Ilze
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Prakt.darbi
27.09.2019
Zvirbule Andra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
09.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
16.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
23.09.2019
Zvirbule Andra
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
10.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lab.darbi
17.09.2019
Zagorska Jeļena
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
11.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
18.09.2019
Ciproviča Inga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Prakt.darbi
27.09.2019
Zvirbule Andra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
09.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
16.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
11.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
18.09.2019
Ciproviča Inga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Prakt.darbi
27.09.2019
Zvirbule Andra
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
09.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
16.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
11.09.2019
Ciproviča Inga
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4060 Pārtikas piedevas Bv Lekcija
18.09.2019
Ciproviča Inga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II Bp Lab.darbi
19.09.2019
Kārkliņa Daina
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Nodarbības, kurām nav norādīts laiks
Kurss Pasniedzējs Telpa
PārZ4028 Gaļa, tās pārstrāde [Latviešu] Bp Lab.darbi Grāmatiņa Ilze 211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22