Atpakaļ

G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
3-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3065 Starptautiskie ekonomiskie sakari Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ2012 Starptautiskās tiesības Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Pūce Alla
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2014 Personālvadība Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Lekcija
21.10.2019-22.12.2019
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ2012 Starptautiskās tiesības Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pūce Alla
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2014 Personālvadība Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Prakt.darbi
21.10.2019-22.12.2019
Perez Alvarez Sergio
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2090 Tirgzinība Bp Lekcija
02.09.2019-24.11.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci1005 Pētnieciskā darba pamati Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Paula Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3065 Starptautiskie ekonomiskie sakari Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Ancāns Sandris
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2090 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
02.09.2019-24.11.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci1005 Pētnieciskā darba pamati Bt Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Paula Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2090 Tirgzinība Bp Lekcija
02.09.2019-27.10.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pušinska Baiba
322-4. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bp Seminārs
02.09.2019-22.12.2019
Kirila Kitija
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Valo4018 Starpkultūru komunikācija Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Pušinska Baiba
322-4. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0112(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18