Atpakaļ

G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo2031 Lietišķā komunikācija II Bp Prakt.darbi
Horgan Joseph Jack
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1015 Ētika, estētika Bv Lekcija
Vuguls Juris
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PolZ2004 Eiropas Savienības studijas Bt Lekcija
Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
G0816(PLK)

Kļaviņš Uldis, Valujeva Kristīne, Abramenko Kaspars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Valo2031 Lietišķā komunikācija II Bp Prakt.darbi
Horgan Joseph Jack
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Filz1015 Ētika, estētika Bv Seminārs
Vuguls Juris
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PolZ2004 Eiropas Savienības studijas Bt Seminārs
Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
G0816(PLK)

Kļaviņš Uldis, Valujeva Kristīne, Abramenko Kaspars
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 InfT1014 Informācijas tehnoloģijas II Bt Lekcija
2.ned.
Mozga Ivars
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1014 Informācijas tehnoloģijas II Bt Prakt.darbi
1.ned.
Mozga Ivars
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3019 Bezpeļņas sektors Bp Lekcija
Bite Dina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PolZ3001 Pašvaldību organizācija Bp Lekcija
G0816(PLK)

Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2034 Socioloģija I Bv Lekcija
Grīnfelde Anda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 InfT1014 Informācijas tehnoloģijas II Bt Prakt.darbi
Mozga Ivars
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3019 Bezpeļņas sektors Bp Seminārs
Bite Dina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PolZ3001 Pašvaldību organizācija Bp Seminārs
G0816(PLK)

Ķusis Jānis
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Soci2034 Socioloģija I Bv Seminārs
Grīnfelde Anda
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0816(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Ozola Inta, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
13.30-14.15 Valo2027 Angļu valoda ārējos sakaros II Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0816(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Ozola Inta, Anškins Andis
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
14.30-15.15 Valo2027 Angļu valoda ārējos sakaros II Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo1052 Latviešu valodas stilistika Bp Prakt.darbi
Draveniece Gunita
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Valo1052 Latviešu valodas stilistika Bp Seminārs
Draveniece Gunita
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5