Atpakaļ

G0309 Zemes ierīcība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
7-sem.
04.09.-24.09.2017 Nekustamā īpašuma pārvaldība (profesionālā prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0105(PLK)
G0807(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2017-10.12.2017
Kļaviņš Uldis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0807(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
25.09.2017-05.11.2017
Kļaviņš Uldis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi4052 Apdzīvotu vietu plānošana I Bp Lekcija
06.11.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi4052 Apdzīvotu vietu plānošana I Bp Prakt.darbi
27.11.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi4052 Apdzīvotu vietu plānošana I Bp Lekcija
25.09.2017-26.11.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Lekcija
25.09.2017-05.11.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Prakt.darbi
06.11.2017-17.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi4052 Apdzīvotu vietu plānošana I Bp Prakt.darbi
25.09.2017-17.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
25.09.2017-26.11.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0311(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0311(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18