Atpakaļ

G0309 Zemes ierīcība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
7-sem.
04.09.-24.09.2017 Nekustamā īpašuma pārvaldība (profesionālā prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0105(PLK)
G0807(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
25.09.2017-10.12.2017
Kļaviņš Uldis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Kļaviņš Uldis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0807(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi4052 Apdzīvotu vietu plānošana I Bp Lekcija
06.11.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
25.09.2017-05.11.2017
Kļaviņš Uldis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi4052 Apdzīvotu vietu plānošana I Bp Lekcija
25.09.2017-26.11.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi4052 Apdzīvotu vietu plānošana I Bp Prakt.darbi
27.11.2017-26.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Lekcija
25.09.2017-05.11.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4057 Fotogrammetrija Bp Prakt.darbi
06.11.2017-17.12.2017
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi4052 Apdzīvotu vietu plānošana I Bp Prakt.darbi
25.09.2017-17.12.2017
Jankava Anda
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
25.09.2017-26.11.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0311(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0311(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18