Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. GEO-Ģeodēzija HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
13.10.2017
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
20.10.2017
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
13.10.2017
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
20.10.2017
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 HidZ6016 Notekūdeņu tīrīšana B Lekcija
HUS a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
13.10.2017
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
20.10.2017
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
16.09.2017-26.12.2017
Siļķe Kārlis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 HidZ6020 Ūdensapgāde B Lekcija
HUS a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
13.10.2017
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6017 Apūdeņošana B Lekcija
VIZ a.prg.
20.10.2017
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
16.09.2017-26.12.2017
Siļķe Kārlis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ5013 Datorgrafika un datorprojektēšana B Lekcija
VIZ, HUS, ZP, GEO a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5025 Hidroenerģētika II B Lekcija
HUS a.prg.
16.09.2017-26.12.2017
Siļķe Kārlis
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ5013 Datorgrafika un datorprojektēšana B Lekcija
VIZ, HUS, ZP, GEO a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Ķirulis Bruno
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VidZ6010 Hidroloģisko procesu modelēšana B Lekcija
VIZ a.prg.
15.09.2017-26.12.2017
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
22.09.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 Ģeog5005 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana A Lekcija
22.09.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ5001 Baseinu integrētā apsaimniekošana B Lekcija
HUS a.prg.
22.09.2017-26.12.2017
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19