Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Palabinska Aina
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0311(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Šillere Līvija, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0311(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Cīrule Marina, Šillere Līvija, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
1.ned.
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
2.ned.
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0309(PLK)
G0105(PLK)
G0807(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
06.11.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
16.10.2017-05.11.2017
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lekcija
25.09.2017-15.10.2017
Palabinska Aina
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0311(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Šillere Līvija, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0311(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Cīrule Marina, Šillere Līvija, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0309(PLK)
G0807(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
02.10.2017-26.12.2017
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita, Domburs Jānis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Domburs Jānis, Cintiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
25.09.2017-10.12.2017
1.2.
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
25.09.2017-10.12.2017
1.1.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-30.10.2017-17.12.2017
1.2.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-06.11.2017-26.12.2017
1.1.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
02.10.2017-29.10.2017
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita, Domburs Jānis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Domburs Jānis, Cintiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
1.ned.-25.09.2017-03.12.2017
1.2.
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
2.ned.-02.10.2017-10.12.2017
1.2.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
1.ned.-25.09.2017-03.12.2017
1.1.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
2.ned.-02.10.2017-10.12.2017
1.1
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-02.10.2017-17.12.2017
1.2.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-09.10.2017-26.12.2017
1.1.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Domburs Jānis, Cintiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
25.09.2017-10.12.2017
1.2.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
25.09.2017-10.12.2017
1.1
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-02.10.2017-17.12.2017
1.2.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-09.10.2017-26.12.2017
1.1.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2038 Fizika Bt Lab.darbi
Pelēce Ilze, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Fizi2038 Fizika Bt Prakt.darbi
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
Bērziņa Laima
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18