Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Palabinska Aina
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0311(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Cīrule Marina, Šillere Līvija, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0311(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Šillere Līvija, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2034 Zemes tiesības II Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0309(PLK)
G0105(PLK)
G0807(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
16.10.2017-05.11.2017
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
06.11.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lekcija
25.09.2017-15.10.2017
Palabinska Aina
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0311(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Cīrule Marina, Šillere Līvija, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
04.09.2017-10.09.2017
G0311(PLK)
G0331(PLK)
G0307(PLK)

Alksne Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Šillere Līvija, Cīrule Marina
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0309(PLK)
G0807(PLK)
G0105(PLK)

Zvirgzdiņa Simona
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lekcija
25.09.2017-26.12.2017
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
02.10.2017-26.12.2017
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita, Domburs Jānis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
25.09.2017-10.12.2017
1.2.
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
25.09.2017-10.12.2017
1.1.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Domburs Jānis, Cintiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
02.10.2017-29.10.2017
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-06.11.2017-26.12.2017
1.1.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-30.10.2017-17.12.2017
1.2.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
25.09.2017-26.12.2017
Cintiņa Vita, Domburs Jānis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
ValoP286 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
2.ned.-02.10.2017-10.12.2017
1.1
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
1.ned.-25.09.2017-03.12.2017
1.2.
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
1.ned.-25.09.2017-03.12.2017
1.1.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
2.ned.-02.10.2017-10.12.2017
1.2.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Domburs Jānis, Cintiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-09.10.2017-26.12.2017
1.1.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-02.10.2017-17.12.2017
1.2.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 BūvZ1042 Ģeodēzijas instrumentu mācība Bp Lab.darbi
25.09.2017-10.12.2017
1.1
Domburs Jānis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2031 Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana I Bp Lab.darbi
25.09.2017-10.12.2017
1.2.
Palabinska Aina
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1041 Ģeodēzija Bt Lab.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Domburs Jānis, Cintiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
1.ned.-09.10.2017-26.12.2017
1.1.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lab.darbi
2.ned.-02.10.2017-17.12.2017
1.2.
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2038 Fizika Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2038 Fizika Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pelēce Ilze, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Fizi2038 Fizika Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Laima
15.30-16.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0311(PLK)
G0309(PLK)
G0105(PLK)

Dobele Madara
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18