Atpakaļ

G0109 Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 CitiD001 Zinātnisko rakstu sagatavošana Bz Lekcija
04.10.2017-17.01.2018
G0906(PLK)
G0407(PLK)
G0516(PLK)
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0319(PLK)
G0408(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)
G0322(PLK)
G0705(PLK)

Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
09.09.2017
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
16.09.2017
Vilciņa Anastasija
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
23.09.2017
Pelše Modrīte
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
30.09.2017
Popluga Dina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
07.10.2017
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
14.10.2017
Rivža Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
21.10.2017
Rivža Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
28.10.2017
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
04.11.2017
Dobelniece Signe
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
11.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
25.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
02.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
09.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
16.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
06.01.2018
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
23.12.2017
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
13.01.2018
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 CitiD001 Zinātnisko rakstu sagatavošana Bz Lekcija
04.10.2017-17.01.2018
G0906(PLK)
G0407(PLK)
G0516(PLK)
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0319(PLK)
G0408(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)
G0322(PLK)
G0705(PLK)

Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Eksāmens
27.10.2017
Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Eksāmens
03.11.2017
Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
09.09.2017
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
16.09.2017
Vilciņa Anastasija
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
23.09.2017
Pelše Modrīte
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
30.09.2017
Popluga Dina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
07.10.2017
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
14.10.2017
Rivža Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
21.10.2017
Rivža Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
28.10.2017
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
04.11.2017
Dobelniece Signe
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
11.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
25.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
02.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
09.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
16.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
06.01.2018
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
23.12.2017
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
13.01.2018
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 CitiD001 Zinātnisko rakstu sagatavošana Bz Prakt.darbi
04.10.2017-17.01.2018
G0906(PLK)
G0407(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0408(PLK)
G0319(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Eksāmens
27.10.2017
Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Eksāmens
03.11.2017
Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
09.09.2017
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
16.09.2017
Vilciņa Anastasija
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
23.09.2017
Pelše Modrīte
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
30.09.2017
Popluga Dina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
07.10.2017
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
14.10.2017
Rivža Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
21.10.2017
Rivža Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
28.10.2017
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
04.11.2017
Dobelniece Signe
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
11.11.2017
Dobelniece Signe
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
25.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
02.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
09.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
16.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
06.01.2018
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
23.12.2017
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
13.01.2018
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 MateD005 Lietišķās daudzvariāciju metodes I Bz Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0322(PLK)
G0705(PLK)

Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Eksāmens
27.10.2017
Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Eksāmens
03.11.2017
Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
09.09.2017
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
16.09.2017
Vilciņa Anastasija
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
23.09.2017
Pelše Modrīte
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
30.09.2017
Popluga Dina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
07.10.2017
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
14.10.2017
Rivža Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
21.10.2017
Rivža Baiba
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
28.10.2017
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
04.11.2017
Dobelniece Signe
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
11.11.2017
Dobelniece Signe
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
25.11.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
02.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
09.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
16.12.2017
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
06.01.2018
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
23.12.2017
Mazūre Gunita
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD123 Pētījumu metodoloģija ekonomikā I Bo Lekcija
13.01.2018
Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 MateD005 Lietišķās daudzvariāciju metodes I Bz Lekcija
30.10.2017-26.12.2017
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0322(PLK)
G0705(PLK)

Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Eksāmens
27.10.2017
Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
07.10.2017-20.01.2018
G0906(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0408(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
09.09.2017
Pelše Modrīte
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
23.09.2017
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
30.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
16.09.2017
Muška Aina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 MateD005 Lietišķās daudzvariāciju metodes I Bz Prakt.darbi
30.10.2017-26.12.2017
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Eksāmens
27.10.2017
Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
07.10.2017-20.01.2018
G0906(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0408(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
09.09.2017
Pelše Modrīte
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
23.09.2017
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
30.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
16.09.2017
Muška Aina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 MateD005 Lietišķās daudzvariāciju metodes I Bz Prakt.darbi
30.10.2017-26.12.2017
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
07.10.2017-20.01.2018
G0906(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0408(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
09.09.2017
Pelše Modrīte
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
23.09.2017
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
30.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
16.09.2017
Muška Aina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
07.10.2017-20.01.2018
G0906(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0408(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
09.09.2017
Pelše Modrīte
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
23.09.2017
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
30.09.2017
Jakušonoka Ingrīda
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD111 Agrārā un reģionālā ekonomika Bo Lekcija
16.09.2017
Muška Aina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18