Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса VadZP018
Кредитные пункты 14
Кредитные пункты ECTS 21
Общее количество часов 560
Дата утвеждения курса 06/05/2010
 
Разработчик курса
, Evija Plone
, Liene Upeniece
, Agnese Oļševska

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
2. Geipele I. Tambovceva T. Projektu vadīšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 208 lpp.
3. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2006. 262 lpp. 4. Uzulēns J. Projektu vadība mūsdienu apstākļos. Rīga: Drukātava, 2007. 102 lpp.
Дополнительная литература
1. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas (NCB-National Competence Baseline): versija 3.1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), 2012.
2. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бааев И.А., Яковенков И.А., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и программами. Kиев. 2010. 768 c.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute (PMI). 4. European Commission: Project Cycle Management Guidelines, 2004. 158 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. www.esfondi.lv
2. www.lnpva.lv
3. www.lad.gov.lv 4. www.liaa.gov.lv