Nr 573@@Studiju gads 1332@@Progr. kods 119@@Programmas nosaukums 19@@Nodaļa 465@@Semestris 4306@@Daļa Apakšprog. 2863@@Lekcijas
1. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība(Education for improvment) Tālākizglītība
2. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība(Education for improvment) Tālākizglītība
3. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība(Education for improvment) Tālākizglītība