Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/11/2008 09:44:12 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Project Management
2 12/11/2008 09:44:42 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 22/08/2013 11:54:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 D KNOSAUK=Projektu vadība [Profesionālā prakse, 3.sem] TIPS_APJOMS=12 KREDITI=8 TIPS_NOZARE=FM0043 KNOSAUKA=Project Management SEMIN_PRAKTD=12 KATALOGS=c KKODS_IEKS=VadZP018
4 05/03/2014 16:38:01 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=b-->c
5 05/03/2014 16:49:39 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=c-->+
6 29/07/2014 13:10:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GG1210000000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts