Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/11/2008 09:44:12 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Project Management
2 12/11/2008 09:44:42 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 22/08/2013 11:54:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 D KNOSAUK=Projektu vadība [Profesionālā prakse, 3.sem] TIPS_APJOMS=12 KREDITI=8 TIPS_NOZARE=FM0043 KNOSAUKA=Project Management SEMIN_PRAKTD=12 KATALOGS=c KKODS_IEKS=VadZP018
4 05/03/2014 16:38:01 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=b-->c
5 05/03/2014 16:49:39 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=c-->+
6 29/07/2014 13:10:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GG1210000000
7 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts