Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours VadZP018
Crédits 14
ECTS points du crédit 21
La quantité totale d'heures en classe 560
Date de l'approbation du cours 06/05/2010
 
Auteurs du cours
, Evija Plone
, Liene Upeniece
, Agnese Oļševska

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
2. Geipele I. Tambovceva T. Projektu vadīšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 208 lpp.
3. Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2006. 262 lpp. 4. Uzulēns J. Projektu vadība mūsdienu apstākļos. Rīga: Drukātava, 2007. 102 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas (NCB-National Competence Baseline): versija 3.1. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), 2012.
2. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бааев И.А., Яковенков И.А., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. Креативные технологии управления проектами и программами. Kиев. 2010. 768 c.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute (PMI). 4. European Commission: Project Cycle Management Guidelines, 2004. 158 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. www.esfondi.lv
2. www.lnpva.lv
3. www.lad.gov.lv 4. www.liaa.gov.lv