Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours VadZ2014
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 80
Nombre de conferences 16
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 48
Date de l'approbation du cours 22/03/2011
 
Auteurs du cours
, Kitija Kirila
, Guntars Deičmans

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Vorončuka I. Personāla vadība. R.: LU, 2009. 399 lpp.
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. R.: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
3. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. R.: Merkūrijs LAT, 2004. 308 lpp. 4. Darba likums. [Tiešsaite] [Skatīts 11.03.2011.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
Ouvrages supplémentaires
1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. R.: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 186 lpp.
2. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība: teorija un prakse. R.: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp. 3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник для слушателей программы "Мастер делового администрирования". Санкт-Петербург: Питер, 2008. 831 c.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Biznesa Psiholoģija: inteliģents žurnāls uzņēmējdarbības pilnveidošanai un attīstībai. 2008.-2011. ISSN 1691-3183.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998.-2010. ISSN 1407-2505. 3. Office Manager: profesionāls izdevums biroja darbiniekiem. Rīga: SIA „CorpMedia”, 2010.-2011. ISSN 1691-1873.