Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса VadZ2014
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 80
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
Количество часов самостоятельной работы студента 48
Дата утвеждения курса 22/03/2011
 
Разработчик курса
, Kitija Kirila
, Guntars Deičmans

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Vorončuka I. Personāla vadība. R.: LU, 2009. 399 lpp.
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. R.: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
3. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. R.: Merkūrijs LAT, 2004. 308 lpp. 4. Darba likums. [Tiešsaite] [Skatīts 11.03.2011.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019
Дополнительная литература
1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. R.: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 186 lpp.
2. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība: teorija un prakse. R.: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp. 3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник для слушателей программы "Мастер делового администрирования". Санкт-Петербург: Питер, 2008. 831 c.
Периодика и другие источники информации
1. Biznesa Psiholoģija: inteliģents žurnāls uzņēmējdarbības pilnveidošanai un attīstībai. 2008.-2011. ISSN 1691-3183.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998.-2010. ISSN 1407-2505. 3. Office Manager: profesionāls izdevums biroja darbiniekiem. Rīga: SIA „CorpMedia”, 2010.-2011. ISSN 1691-1873.