Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 09/11/2005 10:47:05 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Personnel Management
2 06/05/2011 13:41:01 Valentīna Meņšikova, 63005689 U LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->16 APSTIPRINATS=-->220320110000
3 24/10/2014 12:57:34 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110040000
4 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
5 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts