Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 09/11/2005 10:47:05 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Personnel Management
2 06/05/2011 13:41:01 Valentīna Meņšikova, 63005689 U LEKCIJAS=-->16 SEMIN_PRAKTD=-->16 APSTIPRINATS=-->220320110000
3 24/10/2014 12:57:34 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110040000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts