Kurss VadZ2014 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0314 2012.rudens-
2 G0807 2004.rudens-
3 G0803 2004.rudens-
4 G0807 2012.rudens-
5 G0807 2013.rudens-
6 G0807 2015.rudens-