Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Peda5012
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 80
Nombre de conferences 16
Nombre des travaux du laboratoire 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 48
Date de l'approbation du cours 16/02/2016
 
Auteurs du cours
, Nataļja Vronska

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
2. Dvorak R. Smart Board interactive whiteboard. USA: John Wiley & Sons Canada, 2012. 231 p. 3. Broadley C., Dixon M. Camtasia Studio 8 – Advanced editing and publishing techniques. UK: Packt Publishing Ltd, 2013. 103 p.
Ouvrages supplémentaires
1. Vronska N. Topošo skolotāju IKT integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā. Promocijas darbs. Jelgava, 2012. 163 lpp.
2. Messano-Ciesla M. Smart Notebook: A Guide to Effective Note Taking. Dubuque: Kendall Hunt Publishing Company, 2000. 296 p. 3. Thies C. Camtasia for Windows. Herndon: Mercury Learning & Information, 2014. 200 p.