Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code Peda5012
Kreditpunkte 2
ECTS-Punkte 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 80
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 16
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 48
Bestätigt am (Datum) 16/02/2016
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Nataļja Vronska

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
2. Dvorak R. Smart Board interactive whiteboard. USA: John Wiley & Sons Canada, 2012. 231 p. 3. Broadley C., Dixon M. Camtasia Studio 8 – Advanced editing and publishing techniques. UK: Packt Publishing Ltd, 2013. 103 p.
Weiterfuhrende Literatur
1. Vronska N. Topošo skolotāju IKT integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā. Promocijas darbs. Jelgava, 2012. 163 lpp.
2. Messano-Ciesla M. Smart Notebook: A Guide to Effective Note Taking. Dubuque: Kendall Hunt Publishing Company, 2000. 296 p. 3. Thies C. Camtasia for Windows. Herndon: Mercury Learning & Information, 2014. 200 p.