Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/05/2006 12:57:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Music
2 20/05/2006 12:58:02 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 22/08/2013 11:15:16 Valentīna Meņšikova, 63005689 D KNOSAUK=Mūzika [M, neaktīvs] TIPS_APJOMS=64 KREDITI=4 TIPS_NOZARE=FM5630 KNOSAUKA=Music LEKCIJAS=24 SEMIN_PRAKTD=40 KATALOGS=c KKODS_IEKS=Peda5012
4 21/03/2016 11:47:50 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->ICT in Education
5 21/03/2016 11:48:33 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
6 21/03/2016 11:51:36 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=IKT izglītībā-->IKT izglītībā [IMI maģ.]
7 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
8 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts