Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours PārZP037
Crédits 4
ECTS points du crédit 6
La quantité totale d'heures en classe 160
Date de l'approbation du cours 12/10/2011
 
Auteurs du cours
, Solvita Kampuse

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Uzņēmumā esošā pieejamā informācija un dati par tehnoloģisko procesu un iekārtām. 2. Ražošanas prakses nolikums akadēmiskās studiju programmas „Pārtikas zinības” un profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģijas” studentiem, 2008. 24 lpp.