Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/01/2009 14:41:19 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Food Technologies [practice]
2 20/01/2009 14:41:39 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 03/02/2009 11:28:10 Aira Dubovika 63021075 U KATALOGS=c-->+
4 27/11/2009 14:42:41 LAIS owner U KNOSAUKA=Food Technologies [practice]-->Food Technologies
5 20/04/2011 13:46:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [PTF prakse, pilna l. 3.kursā]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt.zin., a; Pārt. prod., p: prakse: prakse, PL - 6.sem.]
6 20/04/2011 13:46:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt.zin., a; Pārt. prod., p: prakse: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod., p: prakse: prakse, PL - 6.sem.]
7 26/04/2011 15:00:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod., p: prakse: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod., p: prakse, PL - 6.sem.]
8 27/04/2011 10:28:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod., p: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod. teh., p: prakse, PL - 6.sem.]
9 09/11/2011 09:04:14 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod. teh., p: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt.prod.teh., p: prakse, PL - 6.sem.] TIPS_NOZARE=FM0080-->FM0118 APSTIPRINATS=-->121020110000
10 29/12/2011 10:13:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt.prod.teh., p: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Ppt, Pz: prakse, PL - 6.sem.]
11 26/11/2013 09:09:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Ppt, Pz: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Ppt, Pz: prakse, PL 6.sem.]
12 22/07/2014 12:42:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000
13 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
14 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->160

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts