Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 20/01/2009 14:41:19 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Food Technologies [practice]
2 20/01/2009 14:41:39 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 03/02/2009 11:28:10 Aira Dubovika 63021075 U KATALOGS=c-->+
4 27/11/2009 14:42:41 LAIS owner U KNOSAUKA=Food Technologies [practice]-->Food Technologies
5 20/04/2011 13:46:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [PTF prakse, pilna l. 3.kursā]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt.zin., a; Pārt. prod., p: prakse: prakse, PL - 6.sem.]
6 20/04/2011 13:46:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt.zin., a; Pārt. prod., p: prakse: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod., p: prakse: prakse, PL - 6.sem.]
7 26/04/2011 15:00:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod., p: prakse: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod., p: prakse, PL - 6.sem.]
8 27/04/2011 10:28:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod., p: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod. teh., p: prakse, PL - 6.sem.]
9 09/11/2011 09:04:14 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt. prod. teh., p: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt.prod.teh., p: prakse, PL - 6.sem.] TIPS_NOZARE=FM0080-->FM0118 APSTIPRINATS=-->121020110000
10 29/12/2011 10:13:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Pārt. zin., a; Pārt.prod.teh., p: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Ppt, Pz: prakse, PL - 6.sem.]
11 26/11/2013 09:09:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas tehnoloģijas [Ppt, Pz: prakse, PL - 6.sem.]-->Pārtikas tehnoloģijas [Ppt, Pz: prakse, PL 6.sem.]
12 22/07/2014 12:42:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000
13 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts