Kurss PārZP037 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0603 2009.rudens-
2 G0604 2012.rudens-