Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code PārZ3008
Kreditpunkte 4
ECTS-Punkte 6
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 160
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 48
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 96
Bestätigt am (Datum) 13/04/2021
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Ruta Galoburda
, Sandra Muižniece-Brasava
, Tatjana Ķince
, Elīna Sturmoviča

Vorkenntnisse
PārZ2004,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp. 3. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.
Weiterfuhrende Literatur
1.Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2.Dairy Processing Handbook. Tetra Pak, 2019. Available at: https://dairyprocessinghandbook.com/
3.Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification (2016) Eds. K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition. 481 p.
4.Neoh T. L., Adachi S., Furuta T. (2016) Introduction to Food Manufacturing Engineering. Singapore Springer Science+Business Media Singapore. 179 p.
5.Saravacos G., Kostaropoulos A. E. (2016) Handbook of Food Processing Equipment. Cham: Springer International Publishing Switzerland. 775 p.