Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса PārZ3008
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 160
Kоличество часов лекций 16
æоличество лабораторных работ 48
Количество часов самостоятельной работы студента 96
Дата утвеждения курса 13/04/2021
 
Разработчик курса
, Ruta Galoburda
, Sandra Muižniece-Brasava
, Tatjana Ķince
, Elīna Sturmoviča

Предварительные знания
PārZ2004,
Учебная литературa
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp. 3. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.
Дополнительная литература
1.Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2.Dairy Processing Handbook. Tetra Pak, 2019. Available at: https://dairyprocessinghandbook.com/
3.Innovative Food Processing Technologies: extraction, separation, component modification, and process intensification (2016) Eds. K. Knoerzer, P. Juliano, G. Smithers. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition. 481 p.
4.Neoh T. L., Adachi S., Furuta T. (2016) Introduction to Food Manufacturing Engineering. Singapore Springer Science+Business Media Singapore. 179 p.
5.Saravacos G., Kostaropoulos A. E. (2016) Handbook of Food Processing Equipment. Cham: Springer International Publishing Switzerland. 775 p.