Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 09/02/2004 13:40:30 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Food Engineering and Equipment
2 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 07/04/2010 09:51:06 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas procesi un iekārtas [5. semestris]-->Pārtikas procesi un iekārtas II [5. semestris] TIPS_APJOMS=64-->
5 07/04/2010 09:51:16 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Food Engineering and Equipment-->Food Engineering and Equipment II
6 20/04/2011 13:30:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas procesi un iekārtas II [5. semestris]-->Pārtikas procesi un iekārtas II [5.sem.]
7 01/11/2011 09:38:37 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Pārtikas procesi un iekārtas II [5.sem.]-->Pārtikas procesi un iekārtas II [PTF, pārt.prod.tehn., p un pārt.zin., a: PL-5.sem.] TIPS_APJOMS=-->64 LEKCIJAS=-->16 LABORD=-->48 APSTIPRINATS=-->111020110000
8 29/12/2011 10:11:20 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas procesi un iekārtas II [PTF, pārt.prod.tehn., p un pārt.zin., a: PL-5.sem.]-->Pārtikas procesi un iekārtas II [Ppt, Pz: PL-5.sem.]
9 22/07/2014 11:56:06 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000
10 09/03/2016 10:18:26 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas procesi un iekārtas II [Ppt, Pz: PL-5.sem.]-->Pārtikas procesi un iekārtas II [Ppt, Pz: PL 5.sem.]
11 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160
12 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->96
13 13/04/2021 09:28:16 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=111020110000-->130420210000 KKODS_IEKS=PārZ3008-->Cinž3008
14 13/04/2021 09:28:24 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_NOZARE=FM0118-->FM0080 KKODS_IEKS=Cinž3008-->PārZ3008

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts