Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours PārZ2007
Crédits 4
ECTS points du crédit 6
La quantité totale d'heures en classe 160
Nombre de conferences 32
Nombre des travaux du laboratoire 32
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 96
Date de l'approbation du cours 04/10/2011
 
Auteurs du cours
, Ruta Galoburda
, Elīna Sturmoviča

Connaissances de base
Fizi2016,
MašZ4023,
Mate4019,
Mate4020,
Meha4013,
PārZP029,
Manuels
1. Nagla J. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. J.Nagla, P.Saveļjevs, D.Turlajs. Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Siltumenerģētisko sistēmu katedra. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. 192 lpp.
2. Šeļegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloģijas: metodiskais materiāls studiju priekšmeta "Siltumapgādes avoti" teorētiskās daļas apguvei. Jelgava: LLU, 2008.
3. Холодильная техника и технология: учебник для студентов вузов. Москва : ИНФРА-М, 2000. 285 c. 4. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Reiņikovs I., Jurevics E. Aukstumtehnika. Rīga: Zvaigzne, 1972. 393 lpp. 3. Nagla J, Saveļjevs P, Ciemiņš R. Siltumtehnikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 356 lpp.