Kurss PārZ2007 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0604 Bp 2005.pavasara-
2 G0604 Bp 2012.rudens-