Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code PārZ2007
Kreditpunkte 4
ECTS-Punkte 6
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 160
Vorlesungen (Stundenzahl) 32
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 32
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden) 96
Bestätigt am (Datum) 04/10/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Ruta Galoburda
, Elīna Sturmoviča

Vorkenntnisse
Fizi2016,
MašZ4023,
Mate4019,
Mate4020,
Meha4013,
PārZP029,
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Nagla J. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. J.Nagla, P.Saveļjevs, D.Turlajs. Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Siltumenerģētisko sistēmu katedra. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. 192 lpp.
2. Šeļegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloģijas: metodiskais materiāls studiju priekšmeta "Siltumapgādes avoti" teorētiskās daļas apguvei. Jelgava: LLU, 2008.
3. Холодильная техника и технология: учебник для студентов вузов. Москва : ИНФРА-М, 2000. 285 c. 4. Fellows P.J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Reiņikovs I., Jurevics E. Aukstumtehnika. Rīga: Zvaigzne, 1972. 393 lpp. 3. Nagla J, Saveļjevs P, Ciemiņš R. Siltumtehnikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 356 lpp.