Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 11/02/2004 10:29:14 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Food heat and cold engineering
2 25/02/2004 11:06:43 Rasma Veinberga 63025170 U KREDITI=3.5-->4
3 24/04/2006 13:36:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Food heat and cold engineering-->Food Heat and Cold Engineering
4 01/11/2011 12:31:11 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Pārtikas siltuma un aukstuma procesi-->Pārtikas siltuma un aukstuma procesi [PTF, pārt.prod.tehn., p: PL-4.sem., NL-5.sem.] TIPS_APJOMS=32-->64 LEKCIJAS=-->32 LABORD=-->32 APSTIPRINATS=-->041120110000
5 01/11/2011 12:31:17 Rasma Veinberga 63025170 U APSTIPRINATS=041120110000-->041020110000
6 05/11/2012 11:31:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Pārtikas siltuma un aukstuma procesi [PTF, pārt.prod.tehn., p: PL-4.sem., NL-5.sem.]-->Pārtikas siltuma un aukstuma procesi [Ppt: PL 4.sem., NL 5.sem.]
7 22/07/2014 12:40:42 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG060020000
8 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=64-->160
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->96

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts