Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MežZ5058
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 160
Kоличество часов лекций 44
Kоличество часов семинаров и практических занятий 20
Количество часов самостоятельной работы студента 96
Дата утвеждения курса 15/02/2022
 
Разработчик курса
, Dagnis Dubrovskis
, Lelde Vilkriste

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1.Baltijas Koks: ISSN 1407-6667
2.Dubrovskis D. Meža ekonomiskās vērtības noteikšana. Lekciju kurss "Meža vērtība". 2011.
3.Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: SIA ET Cetera, 2002. 91 lpp.
4.European Communities. Valuation of European forests - Results of IEEAF test applications. [tiešsaiste] Office for Official Publications of the European Communities. 2000. 105 p. [skatīts 17.02.2022.] Pieejams: http://aei.pitt.edu/92001/
5.Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem. Projekta pārskats [tiešsaiste]. LVMI “Silava”. 2017. 296 lpp. [Skatīts 22.02.2021.]. [skatīts 17.02.2022.] Pieejams:
https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/mezsaimniecibas-ietekme-uz-meza-un-saistito-ekosistemu-pakalpojumiem
6. Non-wood forest products in Europe: Seeing the forest around the trees [tiešsaiste]. B. Wolfslehner, I. Prokofieva, R. Mavsar (editors). European Forest Institute. [Skatīts 22.02.2021.]. Pieejams: https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2019/efi_wsctu_10_2019.pdf
ISBN 978-952-5980-78-3 7.Sorrenti, S. Non-wood forest products in international statistical systems [tiešsaiste]. Non-wood Forest Products Series no. 22. Rome: FAO. 2017. [Skatīts 22.02.2021.]. Pieejams: http://www.fao.org/3/a-i6731e.pdf
Дополнительная литература
1.Jonsson B., Jacobsson J., Kallur H. The forest Management Planning Package Theory and application. SUA Sciences, Faculty of Forestry Upssala. Sweden, 1992. 57 p.
2.Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. New York: McGraw-Hill, 1996. 551 p. Series in Forest Resources.
3.Markuss R. Ostvald’s Relative Forest Rent Theory. Munchen: Bayerisher Landwirtshaftscverlung GmbH, 1967. 128 p.
4.Pearse P.H. Introduction to Forestry Economics. Vancouver: University of British Columbia Press, 1990. 226 p.
5.2nd International Non-Wood Product Symposium: Abstracts Book, 8-10 september, 2011, Isparta, Turkey [tiešsaiste]. [Skatīts 22.02.2021.]. Pieejams: http://foris.fao.org/static/nwfp/II_International_NWFPs_Symposium-ABSTRACTS.pdf 6.Dienas bizness: ISSN 1407-2041
Периодика и другие источники информации
1.ANO LPO informācija par meža izmantošanu. Pieejams:
http://www.fao.org/forestry/nwfp/6388/en/
2.EVA informācija par meža izmantošanu. Pieejams: https://www.eea.europa.eu/
3.Forest Policy and Economics. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620157/description#description
Journal or Forest Economics. Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/701775/description#description;
4.Likumi un normatīvie akti par meža izmantošanu. Pieejams: https://www.likumi.lv
5.Meža Avīze, ISSN 1407-6187.
6.Meža nozares informācijas centrs. Pieejams: https://www.latvianwood.lv
Eiropas Koksnes tirdzniecības federācijas pārskati. Pieejams: https://www.ettf.info
7.Pan-Eiropas projekts par ilgtspējīgu meža izmantošanu. Pieejams: https://star-tree.eu/
8.Pētījumu un zinātnisko projektu atskaites par meža resursiem un to izmantošanu. Pieejams: https://www.silava.lv 9.Uzņēmumu un organizāciju mājslapas un publicētie pārskati