Kurss MežZ5058 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0519 B 2022.rudens-
2 G0519 B 2023.rudens-