Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/02/2022 15:51:01 Dace Gūtmane, 63005681 U KNOSAUKA=-->Forest Value and Business
2 02/03/2022 11:07:18 Dace Gūtmane, 63005681 U KATALOGS=b-->c
3 12/07/2022 15:09:37 LAIS owner U KATALOGS=c-->+

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts