Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Course title Mathematics IV
Course code Mate2018
Credit points 1.5
ECTS creditpoints 2.25
Total Hours in Course 60
Number of hours for lectures 5
Number of hours for seminars and practical classes 6
Date of course confirmation 19/10/2011
Responsible Unit Department of Mathematics
 
Course developers
Dr. math., asoc. prof. Svetlana Atslēga

There is no prerequisite knowledge required for this course
 
Course abstract
Studying the course, students acquire the mathematical knowledge of complex number, first and second order ordinary differential equations.
Learning outcomes and their assessment
• Knowledge of complex number, types of first and second order ordinary differential equations and its solving methods.
• Skills add, subtract, multiply and divide the complex numbers in different forms, solve first and second order ordinary differential equations. • Competences: of mathematical thinking, of handle symbols and formal mathematics language, of mathematical problem formulating and solving, of reasoning, of modeling, of aids and tools and of communication.
Compulsory reading
1. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp. 2. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 1996. 328 lpp.
Further reading
1. Brūvere S., Rukmane V. Mācību līdzeklis augstākajā matemātikā LLU inženierzinātņu specialitāšu studijām II daļa. Jelgava: LLU, 2002. 108 lpp.
2. Jēgere I. Uzdevumi patstāvīgam darbam matemātikā. Matemātika III. Jelgava: LLU, 2000. 60 lpp. 3. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.