Kurss Mate2018 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0325 2010.rudens-
2 G0323 2008.rudens-