Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 03/05/2006 09:25:41 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Mathematics IV
2 03/05/2006 09:26:07 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 10/05/2006 15:31:00 Inese Vaičaite, 63021413 U KATALOGS=c-->+
4 16/05/2011 10:09:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika IV [būvinž., nepilna laika]-->Matemātika IV [Būvn., p: NL]
5 16/05/2011 10:10:42 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika IV [Būvn., p: NL]-->Matemātika IV [Būvn., p: NL - 4.sem.]
6 10/04/2012 12:55:19 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika IV [Būvn., p: NL - 4.sem.]-->Matemātika IV [Būvn., p: 4.sem.] TIPS_NOZARE=FM5210-->FM5213 LEKCIJAS=11-->5 SEMIN_PRAKTD=-->6 APSTIPRINATS=-->191020110000
7 22/07/2014 14:44:00 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090020000
8 13/04/2016 15:57:25 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Matemātika IV [Būvn., p: 4.sem.]-->Matemātika IV [Būvn., 2.līm.: 4.sem.]
9 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
10 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=11-->60

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts