Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MašZP022
Кредитные пункты 6
Кредитные пункты ECTS 9
Общее количество часов 240
Количество часов самостоятельной работы студента 240
Дата утвеждения курса 07/02/2017
 
Разработчик курса
, Jānis Lāceklis-Bertmanis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU, 2000. 127 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2.daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2001. 221 lpp. 3. Bunga L., Jonāns A. Aparātbūves un mašīnbūves tehnoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1978. 350 lpp. 4. Bērenfelds V. Tehniskais minimums metālapstrādē. Rīga: Avots, 1989. 264 lpp.
Дополнительная литература
1. Metalworking: Tools and Techniques. Stan Bray. 2003. 176 p. 2. Metalworking Fluids. J. P. Byers. Taylor & Francis, 1994. 500 p. 3. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]. Volume 1. Dusseldorf: Fundamentals Verlag Stahleisen, 1992. 737 p. 4. Steel: A. Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]. Volume 2. Dusseldorf: Fundamentals Verlag Stahleisen, 1993. 839 p.