Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 21/03/2017 08:34:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Practice of Production Engineering Service
2 21/03/2017 08:36:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 21/03/2017 08:38:44 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Ražošanas inženierdienesta prakse [Maš. proj. un raž., p(b): 6.sem.]-->Ražošanas inženierdienesta prakse [Maš. proj. un raž., p(b): PL 6.sem.]
4 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
5 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->240
6 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->240

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts