Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours MašZ4014
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 32
Nombre des travaux du laboratoire 32
Date de l'approbation du cours 19/10/2011
 
Auteurs du cours
Olafs Vronskis
Mareks Šmits

Manuels
1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
2. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp. 4. Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., u.c. Inženiergrafika: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 212 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Aumale M. Tehniskā grafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Meža fakultātes kokapstrādes specialitātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006. 27 lpp. 2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.