Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code MašZ4014
Kreditpunkte 2
ECTS-Punkte 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 32
Arbeit im Labor (Stundenzahl) 32
Bestätigt am (Datum) 19/10/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
Olafs Vronskis
Mareks Šmits

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
2. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp. 4. Auzukalns J., Dobelis M., Fjodorova G., u.c. Inženiergrafika: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 212 lpp.
Weiterfuhrende Literatur
1. Aumale M. Tehniskā grafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Meža fakultātes kokapstrādes specialitātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006. 27 lpp. 2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.