Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 11/01/2005 17:11:06 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->The technikal graphics II
2 01/03/2006 12:45:44 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 27/04/2006 16:11:22 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=The technikal graphics II-->The Technikal Graphics II
5 01/06/2006 12:06:05 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=The Technikal Graphics II-->Technical Graphics II
6 02/05/2011 16:05:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Tehniskā grafika II [MF bak.]-->Tehniskā grafika II [Kokapstr., p(b)] TIPS_APJOMS=32-->
7 10/04/2012 09:30:30 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Tehniskā grafika II [Kokapstr., p(b)]-->Tehniskā grafika II [Kokapstr., p(b): 2.sem.] TIPS_APJOMS=-->32 SEMIN_PRAKTD=-->32 APSTIPRINATS=-->191020110000
8 25/07/2014 13:12:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040050000
9 09/06/2017 11:37:58 Dace Gūtmane, 63005681 U SEMIN_PRAKTD=32--> LABORD=-->32

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts