Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MašZ3010
Кредитные пункты 2
Кредитные пункты ECTS 3
Общее количество часов 80
Kоличество часов лекций 8
æоличество лабораторных работ 24
Количество часов самостоятельной работы студента 48
Дата утвеждения курса 11/09/2011
 
Разработчик курса
, Jānis Avotiņš

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Предыдущая версия курса
MašZ4028 [GMAS4029]
Учебная литературa
1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp. 3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.
Дополнительная литература
1. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga: AGA SIA, 2005. 108 lpp. 2. Welding cutting General cataloge. SAF: 2004. 140 p. (Francija, angļu val.)
Периодика и другие источники информации
1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.