Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 16/12/2005 12:16:18 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->METAL PROCESSING
2 01/03/2006 12:45:46 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 16/03/2007 11:43:37 Agita Žebrovska 63005717 U KATALOGS=--->+
4 12/03/2009 13:51:12 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Metālapstrāde [visām]-->Metālapstrāde [visām, 2. sem. pilna laika un 3. sem. nepilna laika] LEKCIJAS=-->8 LABORD=-->24
5 12/03/2009 13:52:59 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=METAL PROCESSING-->
6 12/03/2009 13:53:24 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Metal Proceeding
7 12/03/2009 13:54:28 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Metal Proceeding-->Metal Processing
8 12/03/2009 13:56:08 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Metālapstrāde [visām, 2. sem. pilna laika un 3. sem. nepilna laika]-->Metālapstrāde I [visām, 2. sem. pilna laika un 3. sem. nepilna laika] TIPS_NOZARE=FM0115-->FM0079
9 12/03/2009 14:07:21 Rasma Veinberga 63025170 U TIPS_NOZARE=FM0079-->FM0115
10 12/03/2009 14:08:06 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=Metal Processing-->Metal Processing I
11 12/01/2011 10:06:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Metālapstrāde I [visām, 2. sem. pilna laika un 3. sem. nepilna laika]-->Metālapstrāde I [visām, PL - 2.sem., NL - 3.sem.]
12 12/01/2011 10:07:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Metālapstrāde I [visām, PL - 2.sem., NL - 3.sem.]-->Metālapstrāde I [TF visām, PL - 2.sem., NL - 3.sem.]
13 21/03/2012 14:01:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Metālapstrāde I [TF visām, PL - 2.sem., NL - 3.sem.]-->Metālapstrāde I [L/s inž., a: PL-2.sem., NL-3.sem.] APSTIPRINATS=-->110920110000
14 25/07/2014 10:14:47 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040030000
15 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
16 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts