Kurss MašZ3010 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0402 A 2008.pavasara-
2 G0402 A 2015.rudens-
3 G0001 2011.rudens-