Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours LauZ3031
Crédits (ECTS) 3
La quantité totale d'heures en classe 81
Nombre de conferences 16
Nombre des travaux du laboratoire 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 49
Date de l'approbation du cours 27/09/2011
 
6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Augu slimības/B.Bankinas redakcijā. Jelgava, 2003. 247 lpp. 2. Bankina B., Bimšteine G. Praktikums vispārējā augu patoloģijā. Jelgava: LLU, 2010. 24 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Agrios G. N. Plant pathology. 4th ed. Academic Press, INC, 1997. 635 lpp. 2. Schumann G.L., D'Arcy C. J. Essential Plant Pathology. The American Phytopathological Society. 2006.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 3. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.