Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 10/12/2004 12:05:12 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Phytopathology
2 01/03/2006 12:45:43 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 11/02/2011 13:17:37 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fitopatoloģija-->Fitopatoloģija [LF Lauk Dārz] TIPS_APJOMS=32-->
5 03/11/2011 13:18:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fitopatoloģija [LF Lauk Dārz]-->Fitopatoloģija [Lauk.,a; Lauk.,p(b) (Dārz, Lauk): 5.sem.] TIPS_APJOMS=-->32 LEKCIJAS=-->16 LABORD=-->16 APSTIPRINATS=-->270920110000
6 03/11/2011 13:18:39 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_NOZARE=FM5513-->FM5510
7 03/11/2011 15:27:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fitopatoloģija [Lauk.,a; Lauk.,p(b) (Dārz, Lauk): 5.sem.]-->Fitopatoloģija [Lauk.,a; Lauk.,p(b): 5.sem.]
8 13/03/2012 09:28:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fitopatoloģija [Lauk.,a; Lauk.,p(b): 5.sem.]-->Fitopatoloģija [Lauk.,a; Lauk., p(b): 5.sem.]
9 13/03/2012 09:28:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fitopatoloģija [Lauk.,a; Lauk., p(b): 5.sem.]-->Fitopatoloģija [Lauk., a; Lauk., p(b): 5.sem.]
10 24/07/2014 10:32:22 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG020100000
11 03/05/2018 10:48:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fitopatoloģija [Lauk., a; Lauk., p(b): 5.sem.]-->Fitopatoloģija [Lauk., p(b): 5.sem.]
12 17/10/2019 10:02:14 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
13 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
14 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
15 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
16 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts